Інформація до новини
  • Переглядів: 3242
  • Автор: College
  • Дата: 30-06-2011, 09:44
30-06-2011, 09:44

Програма проведення вступного випробування з української мови

Категорія: Абітурієнтам

ПРОГРАМА
та методичні рекомендації вступного випробування з дисципліни
«Українська мова» для вступників до Харківського коледжу будівництва, архітектури та дизайну
у 2011 році

Правила проведення вступного екзамену з української мови

 

Для вступного диктанту добираються тексти, максимально насичені вивченими орфограмами й пунктограмами. За метою висловлювання це можуть бути тексти-розповіді, описи чи міркування. Проте частіше це тексти комбінованого типу, в яких органічно поєднуються елементи всіх типів з монологічною і діалогічною формою викладу.

Методика проведення вступного диктанту включає такі обов'язкові етапи:

  • читання екзаменатором тексту диктанту в цілому;
  • проведення лексико-семантичної роботи;
  • виразне читання кожного речення зокрема - абітурієнти повинні на слух сприйняти інтонаційний малюнок його;
  • читання речення логічно виділеними частинами (двічі кожну);
  • перечитування викладачем речення в цілому - абітурієнти остаточно визначаються в пунктуації речення;
  • роботи здаються вступниками одразу ж після перевірки за викладачем.

Після запису студентами (учнями) тексту диктанту не можна залишати роботи для самостійної перевірки. Психологічно це обґрунтовується так: у ході написання тексту увага абітурієнтів максимально концентрується, загострюється слух, активізується довільна пам'ять ( пригадується необхідний лінгвістичний матеріал), а вже під час самоперевірки розумова напруга спадає (і це цілком природно!), закрадаються сумніви, непевність у написанні і в результаті - правильне написання найчастіше виправляється на неправильне.

Важливе значення для успішного написання контрольного диктанту має рівень оперативної пам'яті студента (учня) - уміння утримувати і відповідно відтворювати на письмі по ходу диктування фрази, логічні частини тексту. Нерозвинена оперативна пам'ять збиває з колективного ритму письма, спонукає до перепитування, заглядання у всебіч і врешті спричинює відставання.

Розвитку оперативної пам'яті приділяється увага у процесі проведення навчально-тренувальної роботи, зокрема застосування таких методичних прийомів, як вільні диктанти, перекази, навчальні диктанти, письмо по пам'яті тощо.

Критерії оцінювання навчальних досягнень з української мови за курс основної школи

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є текстовий диктант.

Перевірці підлягають уміння: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

Для проведення екзамену у формі диктанту використовується текст, доступний для вступників після 9 класу обсягом від 180 до 190 слів та для вступників після 11 класу текст обсягом від 200 до 225 слів.

 

 

Критерії оцінювання знань з Української мови